Information

Husorden

4. Maj Festen:

Hvert år den 4. maj, på Danmarks befrielsesdag, afholdes 4. Maj Festen, hvor kollegiet er vært for en festmiddag. Alle kollegianere forventes at møde op og deltage sammen med bestyrelsen og efor-parret. Ved denne aften uddeles der normalt et eller flere rejselegat(er), som bestyrelsen har udvalgt blandt de indsendte ansøgninger fra kollegianerne. For at ansøge om et rejselegat skal der beskrives rejsemål, formål, overslag over rejsens udgifter, og angiv det ansøgte beløb. Ansøgningen skal være afleveret hos eforen senest d. 27 april. 


Skrald:

Kollegianerne skal sortere deres affald i lejligheden inden det kommer i containerne. Containeren til husholdningsaffald må ikke benyttes til flasker, dåser, pap og papir. Alt køkkenaffald skal i lukkede plastposer. Der må ikke ligge noget skrald uden for lejligheden eller på græsplænen, da det samler rotter! Derfor skal cigaretskodder, dåser m.m. skal også fjernes, hvilket heller ikke må ligge på græsplænen.

Der må kun komme flasker og dåser i flaskecontaineren - og ingen plastposer.

Der må kun komme rent papir, pap og plastik i papcontaineren. Dette betyder at det ikke må have haft berøring med fødevarer - derudover må der ikke smides pizzabakker, McDonalds papir, æggebakker eller mælkekartoner i papcontaineren.


Parkering:

Cykler og knallerter kan stilles i cykelskuret eller ved kollegianernes egen lejlighed.


Biler må ikke parkeres langs fløjene, der skal bruges de dertil indrettede pladser


El og varme:

El, vi råder til at man sparer så vidt muligt på strømmen, for kollegianernes skyld.


Varme, der betales 600 kroner a-conto, hvilket betyder, hvis der bliver brugt mere, skal der betales flere penge til varme-selskabet. Hvis der derimod bliver brugt mindre, får man penge tilbage fra varme-selskabet.  Et godt råd til at spare på varmeregningen er at lufte ud regelmæssigt, holde temperaturen på omkring 20 grader i lejligheden og ikke lade vandet rende i for lang tid.


Fester:

Der må gerne holdes fester, kollegianerne har ansvaret for gæsterne og deres opførsel. Dette betyder også at de skal rydde op på udendørsarealerne, hvis der tabes  en dåse eller flaske til/fra byen.


Hvis der slæbes skilte, indkøbsvogne, cykler med m.m. med hjem, bliver man politianmeldt, hvis der findes kendskab til hvem der har gjort det.


Hvis en kollegianer vil holde en fest for flere mennesker end der kan være i lejligheden, er det muligt at låne fælleshuset. Det skal dog godkendes af efor-parret og der skal udfyldes en ansøgning. Efter fester i fælleshuset skal der også ryddet totalt op efter fester, dette inkludere selve fælleshuset og terrassen, samt afvaskning af borde, støvsugning, vask af gulve og rengøring af toiletter. Hvis dette ikke bliver gjort og dermed misligholdelse bliver der sat et rengøringsselskab til at gøre rent på kollegianerens regning, og kollegianeren får forbud mod at holde fester i fælleshuset fremover.


Selvom festen er i fælleshuset skal alle døre lukkes og musik dæmpes efter kl. 23:00.


Fælleshuset udlånes dog ikke i festivalperioden, nytårsaften eller i eksamensperioden frem til sidste eksamensdag.


Fælleskøkken:

Hvis en kollegianer bruger fælleskøkkenet skal det gøres rent efter brug hver gang - også selvom der kun er noget som er blevet varmet i ovnen. Opvaskemaskinen må ikke bruges til kollegianernes daglige service.


Fitness Kælderen:

Kælderen er åben fra kl. 08:00 til 22:00. Husk at rydde op.


Postkasse:

Vi opfordrer til at tage på posthuset for at afmelde reklamer, samt at kollegianerne tømmer deres postkasse dagligt.


Vasketider:

Det er muligt at vaske tøj mellem kl. 08:00 til 22:00. Hvis man ikke har 5 kr. kan det veksles hos efor-parret.


Udearealerne må gerne bruges. Efter brug skal af bænke, grillpladser, fællesterrasse m.v. skal være rengjort.


Lejlighederne:

Lejlighederne skal holdes opryddede og rene. Der må ikke stå noget på kogepladerne efter brug, da de ellers suger fugt og bliver ødelagte. Der skal foretages regelmæssig udluftning hver dag (hvilket vil hjælpe på varmeregningen, da fugtig luft tager længere tid at varme op). Derudover må der ikke være affald, flasker m.m. på gulvtæppet. Vinduer og døre skal vaskes både inde og ude en gang i måneden.


Fraflytning:

Ved fraflytning tilbageholdes 1.000 kr. til varmeregnskabet, som foreligger cirka i marts måned. Den fraflyttende kollegianer skal påregne cirka 4.000 kr. til malerregning. Lejligheden skal være helt ren. Hvis der ikke bliver gjort ordentlig rent ved fraflytning, skal den fraflyttende kollegianer selv betale et rengøringsselskab, som kollegiet bestiller.


Opsigelse skal ske 6 uger før fraflytning til d. 1. i en måned og lejligheden afleveres til istandsættelse 14 dage før fraflytning. Det vil sige at, hvis man vil flytte d. 1. juli, skal man sige op d. 15. maj og have rengjort lejligheden og aflevere nøglen d. 15. juni.


Opførsel:

Alle skal opføre sig pænt, også over for andre kollegianere. Fra klokken 23:00 må der kun spilles dæmpet musik for lukkede døre og vinduer. Hvis naboen klager, må kollegianeren vise hensyn. Kollegianerne har en fælles Facebook, som man eventuelt kan kommunikere over.


Illegale euforiserende stoffer:

Hash og andre narkotiske midler er ikke tilladt, hverken brug eller forhandling. Dette er strengt forbudt. Hvis dette overtrædes medfører det øjeblikkelig, og uden yderligere varsel, bortvisning fra kollegiet!


Lejligheder

4. Maj Kollegiet i Tønder har 24 selvstændige lejligheder med egen indgang, køkkenniche, bad og internetadgang. Ud af de 24 lejligheder er der 3 værelser som er 38 m2, 18 værelser som er på 33 m2, én handicapbolig og to 2-personers boliger.


Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der normalt er en venteliste til de ledige lejligheder, men du vil blive kontaktet når der er en lejlighed ledig. Du er også velkommen til at ringe og spørge ind til din position på ventelisten.


Depositummet er lige nu på 9.000 kr. ved indflytning. Ved fraflytning vil der normalt blive fratrukket cirka 4.500 kr. til maling af lejligheden. Vælger man dog at ryge i lejligheden (hvilket man ikke må), bliver der fratrukket 6.000 eller mere fra depositummet. Ved fraflytning bliver vedligeholdelsen foretaget af kollegiets håndværker.


En oversigt over udgifter til de forskellige lejligheder kunne se ud (pr. 01.08.2020):

Udgifterne er anført i danske kroner.33 m2

38 m2

Handicap- & 2-personers boliger

Husleje

2.350

2.450

3.280

Varme, vand (a-conto)

600

600

600

Internet, fri adgang

50

50

50

Kollegianer kontingent

50

20

20

I alt ekskl. el

3.020

3.120

3.950

Billeder af Lejlighed

86932281_546146582662258_7953595583204163584_n
87047791_2819325158122648_3968024060327100416_n
86999760_598022157595402_5024595713179254784_n
86970131_935422220188289_5739445117828202496_n

Bankoplysninger

Reg. Nr.

7970

Konto Nr.

1022133

IBAN

69 7970 0001022133

SWIFT / BIC

SYBKDK 22